Aktuality

Aktualizovaná pravidla pro regionální fotbal k 13. 10. 2020

Aktualizovaná pravidla pro regionální fotbal k 13. 10. 2020

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec v období ode dne 14. října 2020 od 00:00. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59.
V těchto dnech platí, že:
  1. se nekonají žádná soutěžní utkání
  2. je zakázáno používat:
  • vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
  • vnitřní sportoviště
  1. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření
  2. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.


Nábor čtvrtek 24.9.2020

Ve čtvrtek dne 24.09.2020 v 16:00 proběhl nábor (září - měsíc náborů) "mladých nadějí" za účasti cca 50 dětí.


Hledáme fotbalové hvězdičky tento čtvrtek 24.9.20 od 16:00h
SK Žebětín hledá trenéry mládeže (i z řad rodičů)

SK Žebětín hledá trenéry mládeže Fotbalový oddíl SK Žebětín, z.s. hledá do svých řad zapáleného trenéra do kategorie přípravek nebo mladších žáků (Klidně i z řad rodičů). Pohlížíme se po člověku, který bude chtít ze svých svěřenců vytvořit skvělou partu, který bude spolehlivý a se smyslem neustále zlepšovat jak dovednosti dětí, tak i své. Předchozí praxe výhodou. Nabízíme: možnost realizace v kolektivním sportu dětí finanční ohodnocení klubové oblečení zdarma příspěvek na trenérské vzdělání. Motto: „Bavit se hrou a nikdy se nevzdat“. Kontakt: skzebetin@email.cz, tel: 606 722 641.


Mimořádná úřední zpráva JmKFS ze dne 7.4.2020 • Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na celém území ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020.

Mimořádná úřední zpráva JmKFS ze dne 7.4.2020
Vážení funkcionáři, níže zasíláme rozhodnutí VV FAČR ze dne 7.4.2020:
• Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na celém území ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020.
Konečné pořadí zůstává podle stavu ke dni 8. dubna 2020.
• Kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů stanovených Rozhodnutím. Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se Soutěžním řádem.
• Jarní přestupní okno pro amatéry (1. ledna – 31. března) se prodlužuje do 31. května 2020.
• Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné pouze v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy. Na vysvětlenou pro kluby to znamená, že soutěže JmKFS ročníku 2019/2020 nebudou dohrány (slovo anulace se vynechává) a nikdo nepostupuje a nesestupuje. Podrobné informace k příštímu soutěžnímu ročníku dostanete ihned po zasedání VV JmKFS, které se koná mimořádně ve středu 8.4.2020


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vážený návštěvníku, tato stránka používá soubory cookies. Prohlížením tohoto webu souhlasíte s využíváním těchto souborů.